Sitting on Clouds' Soundtrack

Tekken 6

Release DateNovember 26, 2007
ComposersRio Hamamoto, Ryuichi Takada, Keiichi Okabe, Kazuhiro Nakamura, Shinji Hosoe, Yoshihito Yano, Ayako Saso, Go Shiina, Satoru Kosaki, Akitaka Tohyama, Hitoshi Sakimoto, Masaharu Iwata, Yoshimi Kudo, Noriyuki Kamikura, Azusa Chiba, Kimihiro Abe, Mitsuhiro Kaneda, Keigo Hoashi, Keiki Kobayashi, Kakeru Ishihama
PublishersBandai Namco
PlatformsArcade, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Portable
SeriesTekken
Tekken 6 Digital Soundtrack
Tekken 6 Original Soundtrack